ธรรมะหลายอาจารย์

ขออนุโมทนาต่อพระอาจารย์ทุกท่านทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่มรณภาพไปแล้ว ที่เว็บไซต์นี้ได้
น้อมนำธรรมะของท่านมาเผยแพร่ มูลนิธิ ชมรม สถาบันต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา
รวมธรรมมะจากพระพุทธสาวก
ในหน้านี้ได้รวบรวมธรรมมะของ

พระอริยะเจ้า

จำนวน 6 รูป ที่ละสังขารแล้วมาเผยแผ่ คือหลวงปู่ชา สุภัทโท  หลวงปู่สิม หลวงปู่แหวน หลวงปู่เทสท์ พระครูบาทอง พระสังฆราชองค์ที่ 19 มาไว้ ณ ที่นี้ บางส่วน

ท่านสามารถคลิกฟังได้ในแต่ละบท แต่ละบุคคล

ธรรมะหลายอาจารย์ ธรรมะหลายอาจารย์ ธรรมะหลายอาจารย์
ธรรมะหลายอาจารย์ สังฆราชองค์ที่ 19 พระครูโสภณบุญญาภรณ์