ฟังธรรมะหลวงปู่ชา สุภัทโท

ฟังทั้งหมด โปรดดาวโหลดโปรแกรม Adobe Flash Player 10 เสียก่อนจึงจะฟังได้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หัวข้อธรรมะ ดาวโหลดได้ฟรี ห้ามจำหน่าย

ฝึกดูจิต KL1
ดูจิตให้เป็น KL2
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว KL3
แนวการปฏิบัติธรรม KL4
ต่อสู้ความกลัว KL5
การทำอุโบสถ KL6
อยู่เพื่ออะไร ทำเพื่ออะไร KL7
แสวงบุญละบาป KL8
การเข้าสู่หลักธรรม KL9
เสื่อมเพราะอะไร KL10
ทางพ้นทุกข์KL11

กลับไปที่หน้าพระอาจารย์แต่ละท่านเพื่อเลือกฟังธรรมะ

หลวงปู่ชา สุภัทโท

หลวงปู่ชา สุภัทโท

พระโพธิญาณเถร หรือหลวงพ่อชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ท่านมรณภาพเมื่อวัน 16 มกราคม 2535

ขอนอบน้อมพระธรรมคำสั่งสอนของ ท่านบางส่วนมาเผยแพร่