สังฆราชองค์ที่ 19

ธรรมะพระสังฆราช
ธรรมะสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(เจริญ สุวฑฺฒโน) ป.ธ.9 เป็นสมเด็จพระ

สังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่ง เมื่อปี พ.ศ. 2532 สิ้นพระชนม์ 24 ตุลาคม 2556 พระชนม์ 100 ปี 21 วัน พรรษา 80 ปี 329 วัน

กตัญญูกตเวที

พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นธรรมของคนดี ตรงข้ามคนใดไม่มีความ กตัญญูกตเวที คนนั้นไม่ใช่คนดี จงสำรวจตัวเอง กรรมใดมากกว่า แรงกว่า สำคัญกว่า กรรมนั้นจะส่งผลมากกว่า มั่นคงกว่า แทบทุกคนมีชาติมีอนาคตที่ไกลออกไป จะเกิดเป็นอะไร มิอะไรก็ได้ทั้งสิ้น ตามอำนาจของกรรม ตามอดีตชาติ และชาตินี้ ถ้าเป็นกรรมดี ก็จะให้ความสุขความเจริญ ถ้าเป็นกรรมชั่ว ก็จะให้ความทุกข์

สังฆราชองค์ที่ 19

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *