ชมพูปติสูตร

ฟังเสียงอ่าน ชมพูปติสูตร
เทศนา แสดงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พระยาชมภูบดี ซึ่งพระอานนท์ได้สดับมาเฉพาะพระพักตร์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระผู้มีพระภาคเจ้า
ครั้งนั้นยังมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระยาชมพูบดี เสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองปัญจาลราษฐ์
พระยาชมพูองค์นี้แรกที่จะปฏิสนธิในครรภ์พระมารดา
เสาธงทองอันใหญ่สูงได้ ๑๘ ศอกก็ผุดขึ้นมา
ขุมทองอันอยู่บนปลายพฤกษาก็ตกลงมาสู่พื้นปฐพี
ขุมทองอันอยู่ในอุทกวารีก็ผุดขึ้นมาจากน้ำลอยไปสู่เมืองปัญจาลราษฐ์
และฉลองพระบาทอันล้วนแล้วไปด้วยแก้วมณีโชติทั้งคู่ก็ลอยมาแต่ภูเขาเวปุลลบรรพต
มาสรวมสอดเข้าในพระบาทแห่งชมพูบดีราชกุมาร

ข้าแต่พระเจ้าราชาธิราชผู้ประเสริฐพระเจ้าข้า

ข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะใครได้พระนิพพาน ทำไฉน ข้าพเจ้าจึงจะได้พระนิพพาน สำเร็จดังมโนรส ปรารถนา
มหาราช ดูกร บพิตร ถ้าพระองค์ ปรารถนา พระนิพพานแล้ว จงละสมบัติ ออกบรรพชาเถิด พระมหาบพิตร….

พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่จะได้บรรพชาเสียแล้ว ทำไฉนจะได้บรรพชาเล่า พระเจ้าข้า

มหาราช ดูกรบพิตร ๆ อย่า วิตกเลย

ตรัสฉนั้นแล้ว พระองค์ก็คลายอิทธาภิสังขาร…
ชมพูปติสูตร
ฟังเสียงอ่าน มี 10 ตอน


ติดตามเสียงอ่าน ชมพูปติสูตร ที่มีภาพประกอบ มีวีดีโอ 10 ตอน ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *