ธรรมะจากหลวงตา

โอวาทพระครูพิศาลธรรมโกศล

ฟัง วาทะหลวงตา 200 ปี

ขอมอบปาฐกาถาธรรมเรื่องต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ให้มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย จัดพิมพ์เผยแพร่ตามวัตถุประสงค์ของทางมูลนิธิฯ แม้จะเป็นการกล่าวธรรมะแก่สมาคมอื่น แต่ธรรมะก็เป็นสิ่งสากลเหมาะแก่ทุกคนในโลกที่ปรารถนาความสุขสวัสดี และยังเป็นสมบัติของทุกคน ๆ จึงมีสิทธิที่จะปฏิบัติธรรมได้เท่าเทียมกัน ฉนั้นจึงขออนุโมทนาแก่ทางมูลนิธิฯ ที่จัดพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งจะมีผลซึมซาบไปในหมู่ผู้มีการศึกษาปัญญาชน คือ ผู้นิยมอ่านหนังสือทั่ว ๆ ไป

หลวงตา พระครูพิศาลธรรมโกศล

ชีวิตพระ เขาว่าแขวนไว้กับศรัทธาชาวบ้าน สุดแต่ชาวบ้านเขาพอใจให้อย่างไร ก็ต้องรับอย่างนั้น พระไม่อยู่ในฐานะที่จะต่อรองขอร้องอะไรได้ เช่นเขาให้เย็น จะขอเปลี่ยนเป็นร้อน เขาให้เค็มจะเปลี่ยนเป็นเปรี้ยวอย่างนี้ ก็ย่อมจะเป็นทางสร้างความวุ่นวาย ยุ่งยากให้แก่เขา แล้วในที่สุดจะนำไปสูู่ความเสื่อมศรัทธาได้ เป็นการเสียมรรยาทสมณะอย่างยิ่ง ฉะนั้น พระจะต้องครองชีวิต ด้วยความสำนึกเจียมตัวอยู่ตลอดเวลาว่าความเป็นอยู่…เนื่องด้วยผู้อื่น(ชาวบ้าน) ภิกษุต้องทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย

จะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็ว่า เมื่อไม่อาจจะช่วยให้เขาเกิดความเจริญในด้านวัตถุโภคผลได้ และรู้ตัวว่าต้องพึ่งพิงเขา ก็อย่าพยายามเพิ่มภาระแก่เขาโดยไม่จำเป็น

ตามคำนำหนังสือวาทะหลวงตา สองร้อยปี ซึ่งจัดพิมพ์โดย

มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งขอน้อมนำมาอ่านเผยแพร่ หากอ่านผิดพลาด โดยเฉพาะภาษาบาลี ผู้อ่านขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

รัชนีวรรณ อุ่นใจ
ธรรมะจากหลวงตา รวบรวมเสียงอ่านมีทั้งหมด 27 ตอน

ธรรมะจากหลวงตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *