จากผู้จัดทำ

จากผู้สนับสนุนเว็บไซต์ ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม ณ วัดทิพวนารามหรือ วัดหนองหาร ที่ส่วนมาก จะเรียกชื่อวัดตามชื่อของตำบลหนองหารแห่งนี้ เว็บไซต์นี้ข้าพเจ้า ได้ปรึกษาท่านเจ้าอาวาส พระครูวิชิตวรคุณ จิรายุโก ท่านเห็นด้วย และอนุญาตให้จัดทำ โดยให้ความร่วมมือ ให้คำปรึกษา ให้เอกสารของวัดที่ท่านเขียนด้วยมือมาให้จัดพิมพ์ใหม่
ข้าพเจ้าได้พยายามทำตามกำลังและความสามารถ เพื่ออยากมีส่วนโดยทางอ้อม
ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา แนะนำให้พุทธศาสนิกชน ได้รู้จักวัดได้ทำบุญกับพระสงฆ์สายพระธรรมยุติ ฉันท์อาหารในบาตร ที่ตั้งใจเผยแพร่พระพุทธธรรมด้วยใจจริง เพื่อที่จะเป็นประโยชน์แด่ทุก ๆ ท่านที่ต้องการศึกษาหาความรู้ ได้ทำบุญร่วมกันกับทางวัดที่วัด หรือผ่านเว็บไซต์นี้ก็ตาม

ข้าพเจ้าหวังเป็นยิ่งว่าเว็บไซต์นี้คงเป็นประโยชน์กับท่านบ้าง หากสิ่งใดที่ผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่อง ขอได้โปรด อภัยแด่ข้าพเจ้าด้วย และหากว่า ข้อความหรือการนำมา ซึ่งข้อมูล ที่มาจากหลาย ๆ เว็บไซต์ ทั้งที่ได้อ้างอิงถึงหรือไม่ได้อ้างอิงถึงก็ดี หากท่านมีความเห็น ว่าไม่สมควรหรือต้องการให้แก้ไขตรงไหน โปรดแจ้งมาให้ทราบด้วย เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้แก้ไขหรือลบออก ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้นำคำสั่งสอนของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ที่ทางชมรมพุทธศาสน์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมไว้ มาอ่านด้วยตนเองและออกเผยแผ่เป็นธรรมทาน ขอให้บุญและกุศล เป็นของทางชมรมพุทธศาสน์และเจ้าหน้าที่ของชมรม ฯ ทุกท่าน หากอ่านผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยต่อหลวงปู่แหวนที่ล่วงลับไปแล้วและทางชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย มา ณ ที่นี้

บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจทำขออุทิศส่วนบุญไปให้เจ้าแม่ทิพวัน กฤดากร ณ อยุธยา
ไปให้เจ้ากรรมและนายเวรของพ่อแม่ ลูก ๆ สามี หลาน ๆ ญาติ พี่น้อง สมาชิกของครอบครัวเราทุกคน พร้อมทั้งของตัวข้าพเจ้าเองและ ไปให้ ญาติ ๆ ที่เสียชีวิตไปแล้วทุกท่าน ทางฝ่ายของตัวข้าพเจ้าเอง และสามีขออวยพรและขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าและครอบครัวได้ตั้งใจทำ ให้ทุกท่านที่ให้คำปรึกษาและที่คลิกเข้ามาอ่านและชมเว็บไซต์นี้มีความสุข เจริญพลานามัย เจริญในธรรมและพบพระนิพพานในที่สุด

รัชนีวรรณ(อึ่ง) ฟาน เดอร์ ดริฟท์ – อุ่นใจ

ติดต่อได้ที่ watthipwanaram@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *