พระครูโสภณบุญญาภรณ์

พระครูโสภณบุญญาภรณ์

ฟังธรรมมะ พระครูโสภณบุญญาภรณ์(บุญทอง สุวณฺโณ)
พระครูบาทอง ที่พวกเราเรียกันว่า ตุ๊ลุงทอง ท่านเป็นพระล้านนาที่ มีชื่อเสียงในการ อู้กำเมือง สอนพุทธศาสนิกชน
ท่านมีความสามารถในการนำเรื่องเล่า หยิบยกและเปรียบเทียบ ด้วยใช้ภาษาคำเมืองเชียงใหม่ง่าย ๆ
ในบางงานเวลาท่านเทศนา ท่านก็เล่าไปด้วยหัวเราะไปด้วย ทำเอาญาติโยมเอง นอกจากจะไม่ง่วงแล้ว ยังร่วม ขำ ไปกับการเทศนาด้วย
แม้ว่าท่านจะมรณภาพไปแล้ว ท่านยังเป็นหนึ่งในพระปริยสงฆ์ ที่คนล้านนา ยังไม่เคยลืมเลือน

ฟังธรรมะ ตุ๊ลุงทอง

พระครูโสภณบุญญาภรณ์(บุญทอง สุวณฺโณ) ครูบาทองหรือตุ๊จก

อดีตเจ้าอาวาสวัดโสภณาราม (วัดป่าตึง) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ท่านมรณะภาพ วันที่ 17 มกราคม 2550 ขอน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอนของท่าน บางส่วนมาเผยแพร่

พระครูโสภณบุญญาภรณ์