ฟังเสียงอ่านหนังสือ

หนังสือธรรมะหลากหลาย

ฟังธรรมะจากพระไตรปิฎก ที่ผู้อ่านนำบางส่วนมาอ่าน และฟังธรรมะจากหนังสือของ พระอาจารย์หลาย ๆ ท่าน ที่ผู้อ่านได้ซื้อมาอ่านหรือได้รับบริจาคมา เห็นว่าน่าสนใจจึงนำมาอ่านและช่วยเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ฟรีเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่พิการด้านสายตา ผู้ที่อ่านหนังสือได้ไม่คล่อง หรือผู้ที่ไม่มีเวลามากพอที่จะนั่งอ่านหนังสือ สามารถดาวโหลดไปฟังในระหว่างการเดินทาง ทำงาน ระหว่างทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ฟังได้

ฟังเสียงอ่านหนังสือแต่ละเล่มด้วยการคลิกไปที่หนังสือแต่ละเล่มที่ต้องการฟัง

ชมพูปติสูตร เตรียมบวช สมาธิ-ทางสงบ-ถอดจิต บวชอยู่ที่บ้าน
คุยกันฉันท์ธรรม ทำสมาธิเหมือนหลวงปู่มั่น วาทะหลวงตา วิธีสร้างบุญบารมี