ติดต่อ-เดินทางไปวัด ทิพวนาราม

การไปวัดทิพวนาราม สะดวกมาก ในการเดินรถ หรือใช้รถโดยสารประจำทาง เดินทางไปวัด ติดต่อ-เดินทางไปวัด ทิพวนาราม หนองหาร ได้หลายทางดังนี้

สถานที่ตั้ง วัดทิพวนาราม หนองหาร เชียงใหม่

หมู่ที่ 7 ถนน เชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อวัดทิพวนาราม ผ่านแบบฟอร์ม แล้วทางวัดจะติดต่อท่านกลับโดยเร็ว

ชื่อและนามสกุลของท่าน

 

ยืนยันว่าไม่มีสแปม

เดินทางไปวัดทิพวนาราม

การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไป วัดทิพวนาราม หนองหาร
จากตัวเมือง ไปวัด หนองหาร วัดติดกับถนนใหญ่ สาย เชียงใหม่-พร้าว(สาย 1001) ขับรถ มุ่งหน้าสู่อำเภอพร้าว ใช้เวลาประมาณ 25-30 นาที ก็ถึงวัดหนองหาร
ขับรถบนถนนสายนี้ ขับตรงไปเรื่อย ๆ ผ่านตลาดรวมโชค ผ่านสี่แยกลิขิตชีวัน ผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านตลาดแม่โจ้
ผ่านสามแยก ๆ ไป โรงพยาบาลสันทราย-ไปแม่ริม ผ่านหมู่บ้านแม่เตาไห
ผ่านถนนซอยเข้าค่าย ต.ช.ด ซึ่งอยู่ขวามือ (ห้ามเลี้ยว)
จากถนนซอยนี้ ให้ขับผ่าน ตรงไป ประมาณ 1 นาที ด้านซ้ายมือ จะเป็นวัดทิพวนาราม หรือวัดหนองหาร เชียงใหม่

การเดินทางจาก อำเภอแม่ริม ไป วัดทิพวนาราม หนองหาร

จากอำเภอแม่ริม ไปวัดหนองหาร เริ่มต้นจากสามแยก ไฟเขียว ไฟแดง แม่ริม แยกไปแม่โจ้ ตรงป้อมตำรวจ
ขับตรงไปเรื่อย ๆ ผ่าน โรงพยาบาลสันทราย ตรงไฟเขียว ไฟแดง เลี้ยวขวาไปแม่โจ้ เลี้ยวซ้ายไปพร้าว
ให้เลี้ยวซ้ายเส้นไปพร้าว ถนนสาย เชียงใหม่-พร้าว จากจุดนั้น ขับตรงไปเรื่อย ๆ
ผ่านหมู่บ้านแม่เตาไห ผ่านถนนซอยเข้าค่าย ต.ช.ด ซึ่งอยู่ขวามือ (ห้ามเลี้ยว)
จากถนนซอยนี้ ให้ขับผ่าน ตรงไป ประมาณ 1 นาที ด้านซ้ายมือ จะเป็นวัดทิพวนาราม หรือวัดหนองหาร เชียงใหม่

การเดินทางจากอำเภอพร้าว ไป วัดทิพวนาราม หนองหาร

จากอำเภอพร้าว ไปวัดหนองหาร โดยการเดินทางเส้น เชียงใหม่-พร้าว เข้าตัวเมืองเชียงใหม่
ผ่านบ้าน ร่มหลวง ผ่านบ้านเจดีย์แม่ครัว
เลยตลาดบ้านหนองหาร ประมาณประมาณ 30 เมตร จะเห็นวัดทิพวนาราม หรือวัดหนองหาร เชียงใหม่ อยู่ด้านขวามือ ติดถนน
การเดินทางจากอำเภอสันทราย ไป วัดทิพวนาราม หนองหาร
จากอำเภอสันทราย ขับรถสายแม่โจ้ สายเก่า ขับตรงถึงสามแยกไฟเขียวไฟแดงที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลี้ยวขวา ถนนสายเชียงใหม่-พร้าว ผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านตลาดแม่โจ้
ผ่านสามแยก ๆ ไป โรงพยาบาลสันทราย-ไปแม่ริม ผ่านหมู่บ้านแม่เตาไห
ผ่านถนนซอยเข้าค่าย ต.ช.ด ซึ่งอยู่ขวามือ (ห้ามเลี้ยว)
จากถนนซอยนี้ ให้ขับผ่าน ตรงไป ประมาณ 1 นาที ด้านซ้ายมือ จะเป็นวัดทิพวนาราม หรือวัดหนองหาร เชียงใหม่

หากเดินทางด้วยรถโดยสารจากตัวเมืองเชียงใหม่

รถโดยสารสายแม่โจ้ มี 2 ทาง

เดินทางด้วยรถโดยสารสายแม่โจ้ ไปวัดหนองหาร ด้วยการไปกับรถโดยสาร ทางแรกรถแม่โจ้สายใหม่ ขับตรงจากตัวเมืองเชียงใหม่
ผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านหมู่บ้านหนองหาร(วัดทิพวนาราม) บอกคนขับรถว่าต้องการลงที่วัดหนองหาร
ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีแล้วแต่ว่ารถจะจอดให้ผู้โดยสารลง บ่อยแค่ไหน

เดินทางด้วยรถโดยสารสายแม่โจ้ ไปวัดหนองหาร ทางที่สอง รถแม่โจ้สายเก่า ใช้เวลานานกว่า ขับจากตัวเมืองผ่านโรงเรียนปริ๊นซ์รอลเยอร์ ผ่านโรงเรียนดารา
ผ่านสามแยกไปดอยอำเภอสะเก็ด อ้อมผ่านอำเภอสันทราย ที่ว่าการอำเภอสันทราย
ผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านหมู่บ้านหนองหาร(วัดทิพวนาราม)บอกคนขับรถว่าต้องการลงที่วัดหนองหาร

 contact-us ติดต่อ-เดินทางไปวัด หนองหาร