บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ทางวัดทิพวนาราม(หนองหาร) ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหาร และคณะกรรมการหมู่บ้านหนองหาร ได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2558 โดยจัดกิจกรรมบรรพชา ฯ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดทิพวนาราม(หนองหาร) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากการจัดกิจกรรมบรรพชาในครั้งนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง 3 พระองค์แล้ว

ยังเป็นการฝึกอบรม คุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ เพื่อที่เยาวชนจะสามารถนำหลักธรรม ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป การบวชในครั้งนี้ได้ผ่านพ้นไปด้วยดี ขออนุโมทนากับผู้บวชและผู้ปกครองของสามเณรทุกท่าน
พระครูวิชิตวรคุณ
เจ้าคณะตำบลสันกำแพง (ธ)
แนะแนววิธีจำคำขานนาค
แนะแนววิธีจำคำขานนาค
ขอบรรพชาแบบเอสาหัง

อ่านข่าวคืบหน้าและหมายกำหนดการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปี 2559

ในเว็บไซต์และที่หน้าเฟสบุ๊ค ของทางวัด

วิธีท่องจำ และสังเกตุเพื่อให้ขานนาคได้คล่อง

ขอบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหังในวันบรรพชา

ต้องจำฉายาของตัวเองและฉายาของพระอุปัชฌายะให้ได้

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน