น้อมถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 60 ปี พระครูวิชิตวรคุณ

น้อมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 60 ปี พระครูวิชิตวรคุณ

วันที่ 27 สิงหาคม 2560 พระครู วิชิต วรคุณ จะมีอายุครบ 5 รอบ 60 ปี เจ้าอาวาสวัดทิพวนาราม หนองหาร เชียงใหม่ คณะศรัทธา พุทธศาสนิกชนตำบลหนองหาร โรงเรียนหนองหารทิพวันอุทิศ เทศบาลตำบลหนองหาร และข้าราชการอีกหลายฝ่าย ได้เตรียมงาน เพื่อ น้อมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 60 ปี พระครูวิชิตวรคุณ

พิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 60 ปี พระครูวิชิต วรคุณ

เวลา 09.00 น. พุทธศาสนิกชน แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันบนอุโบสถศาลา
เวลา09.30 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
– จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / สมาทานศีล / รับศีล
– พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา
– พิธีเจริญพระพุทธมนต์
– มัคทายก ฝ่ายพุทธศาสนิกชน พ่อหนาน เจตน์ ศรีสวัสดิ์ กล่าวนำสักการะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
– พิธีสืบชะตา
– พิธีสืบชะตาหลวง
– พิธีถวายผ้าป่า ถวายพระครูวิชิต วรคุณ และถวายผ้าป่าเพื่อบูรณะวัดทิพวนาราม
– พิธีถวายมุทิตาสักการะ โดยคณะสงฆ์และแขกผู้มีเกียรติ เข้าถวายมุทิตาสักการะ
– ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรม และกรวดน้ำรับพร
– พระครูวิชิต วรคุณ กล่าวอนุโมทนาขอบคุณ

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 12.00 น. พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งหลาย ๆ ฝ่าย ได้เตรียมโรงทาน มาร่วมงานนี้ เป็นเสร็จพิธี ฯ

การเตรียมงาน น้อมถวายมุทิตาสักการะ

ทุก ๆ ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองของตำบลหนองหาร โดยการนำของ กำนันดีเด่น คือท่าน กำนันแหลม พุทธศาสนิกชนตำบลหนองหาร โรงเรียนหนองหารทิพวันอุทิศ เทศบาลตำบลหนองหาร โดยการนำของ ท่านนายก สุพิศ เถียรทิม และพ่อค้า แม่ค้าในเทศบาลตำบลหนองหาร ได้ประชุมเพื่อเตรียมงาน น้อมถวายมุทิตาสักการะ ซึ่งทางคณะกรรมวัดได้แจ้งมา ดังนี้
วันที่ 24 ตุลาคม เป็นวันทำความสะอาดและเตรียมสถานที่ ๆ วัดทิพวนาราม หนองหารเชียงใหม่
วันที่ 25-26 เป็นวันดา ภาษาเหนือหมายถึงวันตระเตรียมงาน ซึ่งในวันที่ 26 ร้านค้าชุมชน ของหมู่บ้าน จะได้เตรียมก๋วยเตี๋ยว มาเลี้ยงผู้คนที่มาร่วมเตรียมงานในวันนั้น

นอกจากพ่อแม่ พี่น้อง ศรัทธาจากบ้านหนองหารแล้ว  ทางคณะกรรมการยังได้รับแจ้งจาก พี่แม่พี่น้องบ้านท่าโป่ง ไทยใหญ่ทุกท่าน จะมาร่วมเตรียมงานที่วัดในวันที่ 24-26 อีกด้วย

อาหารและโรงทาน

โรงเรียนบ้านหนองหาร ทิพวันอุทิศ โดยการนำของท่าน ทัศนียา ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ครูอาจารย์และนักเรียน นอกจากจะร่วมกันจัดทำบายศรี มาร่วมงานพิธีบายศรีนี้แล้ว ทางโรงเรียนได้ จัดนำโรงทาน ข้าวมันไก่มาด้วย ส่วนผู้ร่วม โรงทานอื่น ๆ มีดังนี้
– แม่อนงค์ ชีรนานนท์ โรงทานขนมจีน
– เจ๊แมว ร้านจ่าดอกสูตรเด็ด ถวายน้ำปานะ
– ร้านค้าชุมชน โรงทาน 26 เลี้ยงผู้ช่วยงาน
– อิงอรและคุณชารินี โรงทาน ขนมจีบ มินิซาลาเปา
– เทศบาลหนองหาร โรงทาน ของหวาน
– รองนายกเทศบาลตำบลหนองหาร คุณพัทธนันท์ อุ่นใจ โรงทานผลไม้
– คุณสมพร จันทร์ทิพย์ โรงทาน นมเย็น

มุทิตาสักการะ มีความหมายว่าอย่างไร

จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
(1) มุทิตา : (คำนาม) ความมีจิตพลอยยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น เป็นข้อ ๑ ในพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา. (ป.).
(2) สักการ, สักการะ : (คำกริยา) บูชาด้วยสิ่งหรือเครื่องอันพึงบูชา เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ บูชา เป็น สักการบูชา. (ป.; ส. สตฺการ)
คำที่พูดว่า ไปถวายมุทิตาสักการะ ความหมายตามภาษาธรรมดาก็คือ ไปแสดงความยินดี นั่นเอง ซึ่งการแสดงความยินดีนี้ ไม่ใช่ทำตามหน้าที่ แต่ออกมาจากหัวใจ
หลักในการใช้คำว่า มุทิตากับ สักการะ คือ
คำว่า มุทิตา ใช้เมื่อผู้ไปแสดงความยินดีมีอาวุโสกว่าคือเป็นผู้ใหญ่กว่าผู้รับการแสดงความยินดี
คำว่า สักการะ ใช้กับกรณีที่ผู้รับการแสดงความยินดีมีอาวุโสกว่าผู้ไปแสดงความยินดี