บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แม้ว่าขณะนี้โบสถ์ของทางวัดทิพวนาราม กำลังจะอยู่ในระหว่างเปลี่ยนและซ่อมแซม  บูรณปฏิสังขรอุโบสถวัดทิพวนาราม พระอุโบสถและพระธาตุเจดีย์   เพราประสพปัญหาหลังคาพระอุโบสถแตกและรั่วหลายแห่งมาก ทางเจ้าอาวาสคณะกรรมการของวัดและศรัทธาชาวบ้าน   พร้อมผู้ที่ให้ความอุปถัมภ์วัด  เช่น เทศบาลตำบลหนองหาร  กองกำกับการ ต.ช.ด. 33 และโรงเรียนหนองหาร ทิพวันอุทิศ ก็พร้อมใจกันที่จัดโครงการ  บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

น้อมเกล้าฯ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ทางวัด  ผู้เข้าร่วมบรรพชา หรือผู้เข้าร่วมพิธี บวชสามเณรภาคฤดูร้อนhttp://watthipwanaram-nongharn.com/sound-be-monk/ พ่อแม่และหรือผู้ปกครองของผู้เข้าร่วมโครงการ  บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  และผู้อุปถัมภ์และให้ความร่วมมือทุกฝ่าย  พร้อมใจกัน  จัดงาน บวชสามเณรภาคฤดูร้อนปี 2560 ในครั้งนี้  เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล  แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ผู้เป็นพ่อหลวงของพสกนิกรและเป็นที่รักของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ

ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

หากท่านประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพหรือช่วยเหลือโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้  สามารถส่งปัจจัยเข้าบัญชี ธนาคารออมสิน  สาขาแม่โจ้  หมายเลขบัญชี 020165530823  ชื่อบัญชี โครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อนฯ

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2560 จำนวน 28 รูป
อนุโมทนาและขอแสดงความยินดี พ่อแม่  ญาติผู้ใหญ่ของสามเณรและกับสามเณรน้อยทั้งหมด  ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดหนองหาร หรือวัดทิพวนาราม ในครั้งนี้

ในขณะเดียวกัน ทางวัดก็ขอขอบคุณและอนุโมทนา กับทุกท่าน องค์กรทุกฝ่าย ดังนี้

พระวิทยากร คือ พระเมธี  ฐานธัมโม  พระวีรวุฒิ โชติธมโม  พระกลนคร  สิทธิปญโญ  พระธีระพงษ์  ฐิตวิริโญ

รวมทั้ง สามเณรพี่เลี้ยง คือ สามเณร กมลธรรมเขียวนวล  สามเณรวีรวัฒน์  กองมณี  สามเณร กรภัท  บุญต่าย  สามเณรเถลิงศักดิ์  เจริญผล  สามเณร วีรวัฒน์ กองมณี

เจ้าหน้าที่จาก กองตำรวจตะเวณชายแดน 33 ข้าราชการจาก เทศบาลตำบลหนองหาร อาจารย์และครูจากโรงเรียนวัดหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) คณะแม่บ้านของหมู่บ้าน  คณะกรรมการวัด  ชาวบ้าน ๆ หนองหาร ที่มาช่วยเหลือวัด  ตั้งแต่เริ่มทำความสะอาดวัด บริขาร  ช่วยเหลือเณรน้อย เตรียมอาหารฉัน  ติดตาม อำนวยความสะดวกทุกด้าน  จนการบวชเณรภาคฤดูร้อน ในครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

ทางวัดทิพวนาราม หนองหาร เชียงใหม่ ขออนุโมทนากับทุก ๆ ท่าน มา ณ ที่นี้อีกครั้ง ขอให้ผลบุญที่ท่านสามัคคี เต็มใจปฏิบัติงานบุญในครั้งร่วมกัน  ส่งผลให้ทุกท่าน ประสพความสุข ความสำเร็จในชีวิต