วัดทิพวนาราม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วัดทิพวนาราม เว็บไซต์นี้เพื่อแนะนำและเพื่อมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดทิพวนาราม หนองหาร เชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อพุทธศาสนา เพื่อร่วมกันปฏิบัติ ศาสนกิจ เพื่อจรรยาธรรมและปริยธรรม ทางวัดโดยทีมงานจัดทำเว็บไซต์ จึงขอน้อมนำคำสั่งสอนและพระธรรมเทศนาของ ครูบาอาจารย์หลาย ๆ ท่าน มารวมไว้เพื่อเป็นการเตือนสติ และเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ท่านสามารถฟัง อ่านและดาวโหลดได้ฟรี

โปรดอย่านำข้อความและข้อมูลภายในเว็บไซต์ไปใช้ในทางธุรกิจ

วัดเป็นศูนย์รวมผู้คนในหมู่บ้านและองค์กร พร้อมทั้งผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติศาสนากิจ

วัดเป็นพุทธสถานที่หนึ่งที่เป็นศูนย์รวมของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชน ได้มาร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นบุญกุศลแก่ตนเองและครอบครัว
การทำบุญเป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคคลไม่เห็นแก่ตน การสวดมนต์และทำสมาธิ เป็นการปฏิบัติจิตให้เป็นคนมีจิตใจที่มั่นคง จิตสงบ เจริญในธรรม ทำให้มีสติในการดำรงชีวิต ไม่ว่าบุคคลนั้นจะดำรงชีวิตในผ้ากาสาวพัตร หรือใช้ชีวิตแบบบุคคลทั่วไป

วัดทิพวนาราม เป็นวัดของชาวบ้าน ชาวบ้านเรียกว่า วัดหนองหาร เป็นของชาวพุทธ ดังนั้นทางวัดจึงมีกิจกรรมร่วมกับพุทธศาสนิกชนทางพุทธพิธี เช่นพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่กระทำร่วมกันมาเช่น พิธีวิสาขบูชา พิธีเข้าและออกพรรษา พิธีมาฆบูชา พิธีทอดผ้าป่า หรือผ้าป่าสามัคคี พิธีทอดกฐิน การถวายสังฆทาน และประเพณี ที่ทำสืบทอดกันมา เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง สรงน้ำพระธาตุ ประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นต้น

ร่วมถวายอาลัยพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ “พระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้ว ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษา 89 ปี ทรงครองราชย์ได้ 70ปี พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 18.35 น.

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.สำนักพระราชวังประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2557 ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น

แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลำดับ ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงราชสมบัติได้ 70 ปี

ประกาศ สำนักพระราชวัง

watthipwanaram วัดทิพวนาราม วัดหนองหาร เชียงใหม่