วัดทิพวนาราม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วัดทิพวนาราม เว็บไซต์นี้เพื่อแนะนำและเพื่อมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดทิพวนาราม หนองหาร เชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อพุทธศาสนา เพื่อร่วมกันปฏิบัติ ศาสนกิจ เพื่อจรรยาธรรมและปริยธรรม ทางวัดโดยทีมงานจัดทำเว็บไซต์ จึงขอน้อมนำคำสั่งสอนและพระธรรมเทศนาของ ครูบาอาจารย์หลาย ๆ ท่าน มารวมไว้เพื่อเป็นการเตือนสติ และเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ท่านสามารถฟัง อ่านและดาวโหลดได้ฟรี

โปรดอย่านำข้อความและข้อมูลภายในเว็บไซต์ไปใช้ในทางธุรกิจ

วัดเป็นศูนย์รวมผู้คนในหมู่บ้านและองค์กร พร้อมทั้งผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติศาสนากิจ

วัดเป็นพุทธสถานที่หนึ่งที่เป็นศูนย์รวมของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชน ได้มาร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นบุญกุศลแก่ตนเองและครอบครัว
การทำบุญเป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคคลไม่เห็นแก่ตน การสวดมนต์และทำสมาธิ เป็นการปฏิบัติจิตให้เป็นคนมีจิตใจที่มั่นคง จิตสงบ เจริญในธรรม ทำให้มีสติในการดำรงชีวิต ไม่ว่าบุคคลนั้นจะดำรงชีวิตในผ้ากาสาวพัตร หรือใช้ชีวิตแบบบุคคลทั่วไป

วัดทิพวนาราม เป็นวัดของชาวบ้าน ชาวบ้านเรียกว่า วัดหนองหาร เป็นของชาวพุทธ ดังนั้นทางวัดจึงมีกิจกรรมร่วมกับพุทธศาสนิกชนทางพุทธพิธี เช่นพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่กระทำร่วมกันมาเช่น พิธีวิสาขบูชา พิธีเข้าและออกพรรษา พิธีมาฆบูชา พิธีทอดผ้าป่า หรือผ้าป่าสามัคคี พิธีทอดกฐิน การถวายสังฆทาน และประเพณี ที่ทำสืบทอดกันมา เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง สรงน้ำพระธาตุ ประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นต้น

 

watthipwanaram วัดทิพวนาราม วัดหนองหาร เชียงใหม่